Praktisk

Endelig et kursus jeg kan bruge i hverdagen. Johnny

 

I 2005 etablerede vi i samarbejde med Teknologisk Institut den 1. Lean uddannelse i Danmark - Lean Agent uddannelsen. Siden er der uddannet over 4.000 agenter. Denne uddannelse indeholder fagligt nøjagtig det samme som den oprindelige agent uddannelse. Den er blot omformet til E-læring.

Formålet med uddannelsen er at give et udbygget - hands-on- kendskab til de mest anvendte Lean værktøjer, samt  at give deltagerne processuelle kompetencer, så man kan anvende disse værktøjer i et organisatorisk sammenhæng.  Uddannelsen er opdelt i 5 moduler:

1. Modul: Introduktion til Lean.
ette modul er en generel indføring i Lean. Det indledes med en gennemgang af  historien bag Lean, den bagved liggende  filosofi og principper. Endvidere introduceres nogle af hovedværktøjerne, man anvender i Lean. Endelig sættes Lean arbejdet ind i en organisatorisk ramme med fokus på ledelse og forandring.

2. Modul: Kortlægning af arbejdsprocesser.
å dette modul lærer deltagerne  at kortlægge arbejdsgange med svømmebanemetoden. Man lærer at analysere kortlægningen kvantitativt ved at sætte tal på procesen samt kvalitativt ved at identificerer spild i processen. Endelig lærer deltagerne at opstille forbedringer i form af Ideal State og Future State.

3. Modul: Spild og flow.
På dette modul lærer deltagerne at anvende  værktøjer til at fjerne spild som  5S, Smed og TPM.  Endelig lærer man et sæt af mekanismer, som man kan sætte ind i arbejdsprocesser, for at skabe et bedre flow, herunder eksempelvis Kanban, Andon, Heijunka, Poka Yoke osv.

4. Modul: Styring og forbedring.
I dette modul lærer deltagerne en palet af værtkøjer til brug i forbindelse med styring af projekter og konkrete forbedringsværktøjer. Således lærer man:

 • At udvikle forbedringer gennem PDCA metoden
 • At arbejde med A3 rapporter i flere faser
 • At arbejde med forbedringer gennem tavlemøder
 • At arbejde med værtkøjer ift en konkret problemløsning:
  • Ishikawa diagram
  • FMEA
  • 5 why
  • Lean lakmus.

5. Modul: Implementering af Lean.
I dette modul lærer deltagerne om forhold man skal tage i betragtning når værktøjerne skal bruges i et organisatorisk sammenhæng.  Således lære man om:

 • Lean i strategisk perspektiv - Policy Deployment
 • Forbedringsprocessen - Toyota Kata
 • Ledelsesroller i Lean
 • Lean projektdesign
 • At skabe ejerskab hos den enkelte ( Grow metoden og Toms hjul) samt Lean i teams (Tuckman)

Hver af de nævnte moduler er opdelt i 3 undermoduler:

 • Pensum - Grundbog og videoer
 • "Nice to have" - for dem,der er specielt interesseret i et underemne
 • Øvelser, quizzer og og test.

I alle moduler er der lagt vægt på aktivering af deltagerne så man opnår den ønskede " Hands-On" viden. Gennem hele forløbet kan deltagerne kommunikere med hinanden. Uddannelsen afsluttes med et certifikat.

Når man har gennemført uddannelsen kan deltagerne selvstændigt forestå forbedringsprojekter i egen eller andres organisation.

Prisen for uddannelsen er 499 kr. Du har adgang til uddannelsen 12 uger fra 1. login.

Praktisk info ved tilmelding:

Klik venligst på tilmeldingsknappen nedenfor for at tilmelde dig. Bekræft din oprettelse, ved at klikke på det link, som du modtager på mail ved oprettelse. Du kommer herefter tilbage til denne side, hvor dit  betalingslink er under nedenstående  tilmeldingslink. Når du derefter har betalt med kreditkort eller via PayPal får du automatisk adgang til kurset. De følgende gange du skal ind på kurset skal du klikke på - adgang -  ovenfor. se nærmere her -  Betalingsvejledning.wmv