Ledelse af forbedringer

På denne uddannelse lærer du at - på bedste Kirkegaard maner - at møde organisationen og menneskene lige der hvor de er. Det er nemlig forudsætningen for at de lader sig lede. Du lærer om hvilke strategiske overvejelser man overordnet bør gøre sig i forbindelse med gennemførelse af forbedringsprojekter, hvilke lederegenskaber der er brug for i forløbet, hvilke mere taktiske overvejelser  man skal gøre sig i processen samt endelig nogle værktøjer til at skabe ejerskab i organisationen.

Uddannelsen er opdelt i  moduler:

1. Modul: Ledelsesstrategier
I dette modul sætter vi rammen for ledelse af forbedringsarbejdet. Dels bruger vi Kotters ramme for forbedringsarbejde, dels ser vi på hvilke ledelseskrav dette stiller.

2. Modul: Ledelsesegenskaber.
Vi sr nærmere på hvad der karakteriserer ledelse i en leankultur - dvs hvilke egenskaber der kræves, Herunder ikke mindst den dialogorienterede tilgang . Ledelsens roller i forbedringsarbejdet på de forskellige ledelsesniveauer.

3. Modul: Taktiske valg i forbedringsarbejdet.
I dette modul ser vi på en række ledelsesmæssige taktiske valg man står overfor i forbedringsarbejdet:

  • Hvor stor den del af organisationen skal forbedringsarbejdet omfatte
  • Hvilke typer af forbedringsprojekter kan man arbejde med
  • Hvilke værktøjer  kan man bruge i hvilke situationer

4. Modul: At møde folk hvor de er.
I dette modul  sættes fokus på kommunikation og der øves en række værktøjer til at skabe medejerskab. Kommunikation  øves med udgangspunkt i domæneteorierne. I relation til ejerskab på individ niveau præsenteres 2 coaching metoder nemlig GROW metoden og Tomme hjul. I relation til teams præsenteres Tuckmans teamudviklingsmodel.

Uddannelsen er fuld af øvelser og test så du i praksis kan prøve dine færdigheder. Undervejs kan du kommunikere med medstuderende. Uddannelsen afsluttes med certifikat.

Når du har gennemført uddannelsen, vil du kunne bruge en række værktøjer, der kan medvirke til at sikre de bedste organisatoriske og processuelle rammer for implementeringen af forbedringsprojekter.

Uddannelsen koster 350 kr .  For denne pris får du  adgang til uddannelsen i 12 uger fra første log in. Betalingen sker gennem Paypal  med almindelige betalingskort. Dette sikre dig direkte adgang umiddelbart efter betaling.

Praktisk info ved tilmelding gennem Paypal:

Klik venligst på tilmeldingsknappen nedenfor for at tilmelde dig. Bekræft din oprettelse, ved at klikke på det link, som du modtager på mail ved oprettelse. Du kommer herefter tilbage til denne side, hvor dit  betalingslink er under nedenstående  tilmeldingslink. Når du derefter har betalt med kreditkort eller via PayPal får du automatisk adgang til kurset. De følgende gange du skal ind på kurset skal du klikke på - adgang -  ovenfor. se nærmere her -  Betalingsvejledning.wmv