Certificeret Policy Deployment Agent

En enkel og transparent måde at etablere strategisk planlægning i organisationen med fokus forbedringer i turbulente omgivelser.  Metodens styrke er på den ene side, at man sikre fokus på de aktiviteter der har størst betydning, og på den anden side at man gennem et løbende dialogssystem til stadighed kan følge fremdriften.

Uddannelsen er tilrettelagt udfra et praktisk perspektiv. "Hvad skal jeg overveje og gøre hvis min virksomhed vil bruge Policy Deployment?"  en art "Gør det selv uddannelse"

Uddannelsen er bygget op omkring 3 moduler:

1. Modul Introduktion til Policy Deployment.
Her præsenteres rammerne for arbejdetved strategiarbejdets årshjul der består f 7 trin. Endvidere introduceres Police Deployment diamanten, som er hjørnestenen i sammenfatningen af strategiarbejdet. Endlig  gennemgås arbejdet med opstilling af en samlet vision for forbedringsarbejdet.

2. Modul: Policy Deployment arbejdets enkelte faser.
Med afsæt i Diamanten gennemgås hvorledes man i praksis arbejder med diamantens enkeltdele. Herved tager man rejsen fra de overordnede mål på 3-5 års sigt til delmål og ansvar i det kommende års kvartal, måneder.

3. Modul: Implementering af Policy Deployment I organisationen.
I dette modul ser vi hvorledes arbejdet med den overordnede Diamant brydes ned og fordeles i organisationen ligesom man lærer at etablere et tilbage meldingssystem der sikre, at den øverste ledelse altid har kendskab til den aktuelle status.

Uddannelsen er fuld af øvelser og test så du i praksis kan prøve dine færdigheder. Undervejs kan du kommunikere med medstuderende. Uddannelsen afsluttes med certifikat.

Når du har gennemført uddannelsen vil du kunne håndtere de overordnede processer i forbindelse med en konkret anvendelse af Policy Deployment

Uddannelsen koster 499 kr .  For denne pris får du  adgang til uddannelsen i 12 uger fra første log in. Betalingen sker gennem Paypal  med almindelige betalingskort. Dette sikre dig direkte adgang umiddelbart efter betaling.

Praktisk info ved tilmelding gennem Paypal:

Klik venligst på tilmeldingsknappen nedenfor for at tilmelde dig. Bekræft din oprettelse, ved at klikke på det link, som du modtager ved oprettelse. Når du derefter har betalt med kreditkort eller via PayPal får du automatisk adgang til kurset. De følgende gange du skal ind på kurset skal du klikke på navnet ovenfor. se nærmere her -  Betalingsvejledning.wmv