Kaizen - certificeret tavlefører

Tavlemøder er det mest anvendte Lean værktøj  i Danmark og i Europa. Anvendelse sker på mange måder, fra korte startup møder når teamet møder op dagligt, til projektstatustavler i innovative miljøer.  Mange har måtte erkende, at det er let at etablere tavlemøder. Det er tilsvarende svært at holde dem igang. Når tavlemøder fungerer, er de et uvurderligt led i arbejdet med kontinuerlige forbedringer.

I denne uddannelse sætter vi fokus på tavleføreren, fordi  det er den centrale person som har afgørende indflydelse på om møderne bliver en succes eller en fiasko. På uddannelsen giver vi tavleføreren kompetencer til at navigere, hvor der ikke er søkort.

Uddannelsen er opdelt i 6 moduler:

1. Modul: Kontinuerlige forbedringer og tavlen.
 Rammen for tavlemøder er selve tavlen. I dette modul ser  vi nærmere på tavlens indhold. Vi ser på 4 prototyper af tavler og deres relevans på de forskellige organisatoriske niveauer.

2. Modul: Tavlemødet.
Tavlemøder kan foregå på mange forskellige måder, hvilket har fået nogle til at mene, at så er den ene måde ligeså god som den anden. I lyset af hvor mange steder man stopper møderne på grund af tavletræthed, er det en sandhed med modifikationer. I modulet gennemgås nogle valgmuligheder for indretning af tavlemøderne i relation til væsentlige mødekarakteristika. Disse er:

  • Ledelsen af tavlemøder
  • Tavleførerens opgaver
  • Mødets karakter
  • Deltagelse
  • Deltagerroller
  • Tid

3. modul: Tips og Tricks undervejs.
På tavlemøder kan opstå et utal af uforudsete situationer som tavleføreren skal tackel så processen kan gå videre. I dette modul giver vi nogle gode råd til tilrettelæggelse af møder så man undgår  de værste udfordringer. Samtidig giver vi en række tips til hvad man skal gøre, hvis man alligevel kommer ud i problemer.

4. Modul: Arbejdet mellem tavlemøderne.
Det overrasker mange at tavlemøders succes afhænger af arbejdet mellem tavlemøderne! Det skyldes at succesen afhænger af resultaterne. Disse skabes ikke på møderne, men mellem disse. I modulet ser vi på, hvordanarbejdet med forbedringsinitiativer kan tilrettelægges organisatorisk og processuelt, ligesom vi ser på hvilke roller dette indebærer.

5. Modul: Udvikling af tavlemøder.
Tavlemøder er dynamiske og vil altid udvikle sig. Det er væsentligt at denne udvikling så sker den rigtige vej. I dette modul introduceres et analyseapparat til tavlemøder, hvor man opdeler tavlemøder i generationer:

  • Barndommen: Hvor tavlemødet er noget famlende
  • Ungdommen: Hvor der sker en vis udvikling
  • Voksenalderen: Hvor det mere seriøse tager over
  • Seniorperioden: Hvor der bare er flow i forbedringsarbejdet.

I modulet lærer man at bruge analyseapparatet, således at man bevidst kan arbejde på at styrke de elementer, der kan sikre et bedre udbytte af møderne.

6. Modul: 10 bud for tavlemøder.
I dette afsluttende modul opstilles 10 bud for adfærd i tavlemøder. Som de rigtige bud er disse gode leveregler i tavlemøder.

 

Som nævnt er uddannelsen beregnet på kompetenceudvikling af tavleførere. Mange har dog brugt den til hele team/organisationer , således at alle  de kommende tavlemøde deltagere havde/har et fælles sprog og forståelsesramme.

Når du har gennemført uddannelsen har du kompetencer til at lede og udvikle tavlemøder der producerer løbende forbedringer.

I uddannelsesforløbet er quizzer, test og øvelser, således at du kan arbejde med stoffet i praksis og løbende følge din fremdrift. Du kan i forløbet kommunikere med andre kursister og uddannelsen afsluttes med certifikat.

Uddannelsen koster 499 kr .  For denne pris får du  adgang til uddannelsen i 12 uger fra første log in. Betalingen sker gennem Paypal  med almindelige betalingskort. Dette sikre dig direkte adgang umiddelbart efter betaling.

Praktisk info ved tilmelding gennem Paypal:

Klik venligst på tilmeldingsknappen nedenfor for at tilmelde dig. Bekræft din oprettelse, ved at klikke på det link, som du modtager på mail ved oprettelse. Du kommer herefter tilbage til denne side, hvor dit  betalingslink er under nedenstående  tilmeldingslink. Når du derefter har betalt med kreditkort eller via PayPal får du automatisk adgang til kurset. De følgende gange du skal ind på kurset skal du klikke på - adgang -  ovenfor. se nærmere her -  Betalingsvejledning.wmv