banner

Lean Agent uddannelser.

 

En Lean Agent er en person der selvstændigt kan tilrettelægge og gennemføre optimeringsprojekter. Vi har siden 2004 uddannet Lean Agenter. Vores uddannelse er inspireret  af den måde japanerne uddanner deres medarbejdere. Det vil sige vi har fokus på den praktiske læring , konkrete resultater og det lange perspektiv.

På Lean Agent® uddannelsen lærer du bl.a. at mestre:

  • Filosofien bag Lean – "The Lean Management”
  • Forskellige metoder til at kortlægge processer
  • De mest anvendte Lean-værktøjer
  • Hvorledes du tilrettelægger dit eget Lean – projekt
  • Hvorledes du får commitment i Lean projektet
  • Hvorledes du får Lean-projektet til at vare ved – gå I drift

Lean Agent® uddannelsen er en intensiv uddannelse, hvor der veksles mellem teori og praksis. Uddannelsen foregår dels via 5 heldagsmoduler, dels som eLearning mellem modulerne. I Lean Agent uddannelsen lægger vi vægt på at uddannelsen er praktisk anvendelig for den enkelte deltager og dennes organisation.

Nedenfor ser du vores 3 Lean Agent uddannelser. De omfatter de samme værktøjer, men varierer på graden a selvstudium og interaktionsmuligheder:

                Uddannelse                    Værktøjer                                Interaktion              Holdundervisning                                                  
Classic                   √
Flexs  
Basic    

 

 I denne video er en nærmere præsentation af de 3 måder at blive Lean Agent på:


 

 

Hjælp til Search courses